häzirki ýagdaýy: Gemi Mody>Programma meýdany>awtoulag abatlaýyş dükany
awtoulag abatlaýyş dükanyHaryt maglumatlary
zawody abatlamak

Dürli iş şertlerinde daşarky elektrik üpjünçiligi talap edilmeýär, çeýe hereket, amatly işlemek we erkin götermek. Diňe bir adam öňe, yza, öwrümli, çalt we haýal ýöremegi we ýokary we aşak hereketleri, zähmeti we güýji tygşytlap biler. Esasanam stansiýalarda, duralgalarda, howa menzillerinde, stadionlarda, iri kärhanalarda we ş.m. uly göwrümli ýokary derejeli amallar üçin amatlydyr Hytaýda iň ýokary belentlikdäki enjam. Önümleriň bu tapgyry, güýçli durnuklylyk aýratynlyklaryna eýe bolan goşa mast göteriji ulgamdyr. Götermek mehanizmi ýokary güýçli marganes polat äpet turbadan ýasaldy. Liftiň aşa ýüklenmeginiň öňüni almak üçin howpsuzlyk gorag enjamy bilen enjamlaşdyryldy. Gidrawlik turbageçirijiniň döwülmezligi üçin howpsuzlyk gorag klapany bilen enjamlaşdyryldy. Elektrik togy kesilen ýagdaýynda gyssagly aşak düşýän enjam bilen enjamlaşdyryldy. Bu önüm dürli pudaklarda ýokary belentlikdäki enjamlary oturtmak we hyzmat etmek ýaly ykjam belentlikdäki amallar üçin amatlydyr. El bilen gidrawliki enjam bilen enjamlaşdyrylan dürli talaplara görä dürli güýç formalary saýlanyp bilner (meselem: üç fazaly AC elektrik üpjünçiligi, bir fazaly AC elektrik üpjünçiligi, DC elektrik üpjünçiligi we içerki ýangyç güýji we ş.m.), işläp biler Adatça bolşy ýaly elektrik togy kesilende ýa-da elektrik üpjünçiligi bolmadyk ýerlerde uzaldylyp we yza çekilip bilner Platforma uzynlygy ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda platforma zerur ýagdaýyna çenli uzaldylyp, şeýlelik bilen iş netijeliligini ýokarlandyryp bolar. Döwrebap beýik binalar we enjamlar üçin iň oňat enjam önümidir we beýik belentliklerde howpsuz we siwilizlenen önümçilik üçin zerurdyr.

TAGSbelligi:
Baglanyşyklyawtoulag abatlaýyş dükanymaslahat beriň
Yüklemek köprüsi Yüklemek köprüsi Gemi Mody Gemi Mody
  •   +86
  •   +1
  •   +355
  •   +213
  •   +93
  •   +54
  •   +971
  •   +297
  •   +968
  •   +994
  •   +247
  •   +20
  •   +251
  •   +353
  •   +372
  •   +376
  •   +244
  •   +1
  •   +1
  •   +43
  •   +61
  •   +853
  •   +1
  •   +675
  •   +1
  •   +92
  •   +595
  •   +970
  •   +973
  •   +507
  •   +55
  •   +375
  •   +1
  •   +359
  •   +1
  •   +389
  •   +229
  •   +32
  •   +354
  •   +1
  •   +48
  •   +387
  •   +591
  •   +501
  •   +267
  •   +975
  •   +226
  •   +257
  •   +850
  •   +240
  •   +45
  •   +49
  •   +670
  •   +228
  •   +1
  •   +1
  •   +7
  •   +593
  •   +291
  •   +33
  •   +298
  •   +689
  •   +594
  •   +590
  •   +39
  •   +63
  •   +679
  •   +358
  •   +238
  •   +500
  •   +220
  •   +242
  •   +243
  •   +57
  •   +506
  •   +1
  •   +299
  •   +995
  •   +53
  •   +590
  •   +1
  •   +592
  •   +7
  •   +509
  •   +82
  •   +31
  •   +599
  •   +1
  •   +382
  •   +504
  •   +686
  •   +253
  •   +996
  •   +224
  •   +245
  •   +1
  •   +233
  •   +241
  •   +855
  •   +420
  •   +263
  •   +237
  •   +974
  •   +1
  •   +269
  •   +383
  •   +225
  •   +965
  •   +385
  •   +254
  •   +682
  •   +599
  •   +371
  •   +266
  •   +856
  •   +961
  •   +370
  •   +231
  •   +218
  •   +423
  •   +262
  •   +352
  •   +250
  •   +40
  •   +261
  •   +960
  •   +356
  •   +265
  •   +60
  •   +223
  •   +692
  •   +596
  •   +230
  •   +222
  •   +1
  •   +1
  •   +976
  •   +1
  •   +880
  •   +51
  •   +691
  •   +95
  •   +373
  •   +212
  •   +377
  •   +258
  •   +52
  •   +264
  •   +27
  •   +211
  •   +674
  •   +505
  •   +977
  •   +227
  •   +234
  •   +683
  •   +47
  •   +672
  •   +680
  •   +351
  •   +81
  •   +46
  •   +41
  •   +503
  •   +685
  •   +381
  •   +232
  •   +221
  •   +357
  •   +248
  •   +966
  •   +590
  •   +239
  •   +290
  •   +1
  •   +1
  •   +378
  •   +508
  •   +1
  •   +94
  •   +421
  •   +386
  •   +268
  •   +249
  •   +597
  •   +677
  •   +252
  •   +992
  •   +886
  •   +66
  •   +255
  •   +676
  •   +1
  •   +1
  •   +216
  •   +688
  •   +90
  •   +993
  •   +690
  •   +681
  •   +678
  •   +502
  •   +58
  •   +673
  •   +256
  •   +380
  •   +598
  •   +998
  •   +34
  •   +30
  •   +852
  •   +65
  •   +687
  •   +64
  •   +36
  •   +963
  •   +1
  •   +374
  •   +967
  •   +964
  •   +98
  •   +972
  •   +39
  •   +91
  •   +62
  •   +44
  •   +1
  •   +246
  •   +962
  •   +84
  •   +260
  •   +235
  •   +350
  •   +56
  •   +236