häzirki ýagdaýy: Gemi Mody>Programma meýdany>Seminar
SeminarHaryt maglumatlary
ussahanasy

Iň ýokary ýük 100 tonna, köp nokatly dolandyryş amala aşyrylýar we howpsuz ulanmak üçin ýokarky we aşaky gatlar biri-biri bilen baglanyşýar; göteriş beýikligi beýikdir we gapdal oturdylan nebit silindrleri ýa-da iki ölçegli nebit silindrleri kabul edilýär. durnukly işlemek, ses ýok, amatly tehniki hyzmat we uzak hyzmat ömri; elektrik togunyň kesilmegi El bilen düşmek we gyssagly durmak düwmeleri amatly, çalt we amaly; poluň gapysyna girip bolýar we zawod binasynyň içini we daşyny açyp bolýar, bu amatly we ýer tygşytlaýjy; içerde we daşarda ulanyp boljak 2-6 gatly polat gurluş zawod binalary üçin has amatlydyr; nasos stansiýasy import edilýän nasos stansiýalaryny we içerki nasos stansiýalaryny kabul edýär, eger tizlik talaplary gaty ýokary bolsa, ulanyň Içerki ýöriteleşdirilen nasos stansiýalary, amatly üpjünçilik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin import edilýän bölekler, nebit silindrleri we möhürler üçin durnuksyz nebit basyşy we müşderiler üçin böleklerden nebitiň syzmagy meselesini çözmek üçin ulanylýar. Liftleriň ösüşi iň ýokary derejededir. Öndürijileriň ýa-da şahsyýetleriň köpüsi, saýtyň ulanylyş derejesini ýokarlandyrmak üçin köp gatly binalary saýlaýandyklary sebäpli, harytlaryň göterilmegini we düşürilmegini ýeňilleşdirmek üçin enjam hem zerur. Ordinaryönekeý elewatorlaryň ýokary bahasy we pes göterijilik ukyby sebäpli onlarça tonna ýa-da ýüzlerçe tonna haryt ýüklemek üçin amatly däl, şonuň üçin önümçilige we ýük daşamaga kömek etmek üçin ýokary göterijilikli gidrawliki liftler döredildi. Lift howpsuz we uly ýük göterijiligine eýedir we saklamak aňsat, bu ýörite pudagy has çalt ösdürýär.

TAGSbelligi:
BaglanyşyklySeminarmaslahat beriň
Yüklemek köprüsi Yüklemek köprüsi Gemi Mody Gemi Mody
  •   +86
  •   +1
  •   +355
  •   +213
  •   +93
  •   +54
  •   +971
  •   +297
  •   +968
  •   +994
  •   +247
  •   +20
  •   +251
  •   +353
  •   +372
  •   +376
  •   +244
  •   +1
  •   +1
  •   +43
  •   +61
  •   +853
  •   +1
  •   +675
  •   +1
  •   +92
  •   +595
  •   +970
  •   +973
  •   +507
  •   +55
  •   +375
  •   +1
  •   +359
  •   +1
  •   +389
  •   +229
  •   +32
  •   +354
  •   +1
  •   +48
  •   +387
  •   +591
  •   +501
  •   +267
  •   +975
  •   +226
  •   +257
  •   +850
  •   +240
  •   +45
  •   +49
  •   +670
  •   +228
  •   +1
  •   +1
  •   +7
  •   +593
  •   +291
  •   +33
  •   +298
  •   +689
  •   +594
  •   +590
  •   +39
  •   +63
  •   +679
  •   +358
  •   +238
  •   +500
  •   +220
  •   +242
  •   +243
  •   +57
  •   +506
  •   +1
  •   +299
  •   +995
  •   +53
  •   +590
  •   +1
  •   +592
  •   +7
  •   +509
  •   +82
  •   +31
  •   +599
  •   +1
  •   +382
  •   +504
  •   +686
  •   +253
  •   +996
  •   +224
  •   +245
  •   +1
  •   +233
  •   +241
  •   +855
  •   +420
  •   +263
  •   +237
  •   +974
  •   +1
  •   +269
  •   +383
  •   +225
  •   +965
  •   +385
  •   +254
  •   +682
  •   +599
  •   +371
  •   +266
  •   +856
  •   +961
  •   +370
  •   +231
  •   +218
  •   +423
  •   +262
  •   +352
  •   +250
  •   +40
  •   +261
  •   +960
  •   +356
  •   +265
  •   +60
  •   +223
  •   +692
  •   +596
  •   +230
  •   +222
  •   +1
  •   +1
  •   +976
  •   +1
  •   +880
  •   +51
  •   +691
  •   +95
  •   +373
  •   +212
  •   +377
  •   +258
  •   +52
  •   +264
  •   +27
  •   +211
  •   +674
  •   +505
  •   +977
  •   +227
  •   +234
  •   +683
  •   +47
  •   +672
  •   +680
  •   +351
  •   +81
  •   +46
  •   +41
  •   +503
  •   +685
  •   +381
  •   +232
  •   +221
  •   +357
  •   +248
  •   +966
  •   +590
  •   +239
  •   +290
  •   +1
  •   +1
  •   +378
  •   +508
  •   +1
  •   +94
  •   +421
  •   +386
  •   +268
  •   +249
  •   +597
  •   +677
  •   +252
  •   +992
  •   +886
  •   +66
  •   +255
  •   +676
  •   +1
  •   +1
  •   +216
  •   +688
  •   +90
  •   +993
  •   +690
  •   +681
  •   +678
  •   +502
  •   +58
  •   +673
  •   +256
  •   +380
  •   +598
  •   +998
  •   +34
  •   +30
  •   +852
  •   +65
  •   +687
  •   +64
  •   +36
  •   +963
  •   +1
  •   +374
  •   +967
  •   +964
  •   +98
  •   +972
  •   +39
  •   +91
  •   +62
  •   +44
  •   +1
  •   +246
  •   +962
  •   +84
  •   +260
  •   +235
  •   +350
  •   +56
  •   +236